AKTUALITY

8.11.2021

Ve snaze zefektivnit separační činnosti ve společnosti jsme instalovali na obou výrobních halách nové separační soustavy a uvedli do provozu automatizované dopravníky. Tento projekt "Automatizace separačních operací ve společnosti GD Druckguss" jsme realizovali v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

28.7.2021

Doposud probíhala produkce tlakového lití výhradně na konvenčních strojích německého výrobce FRECH. Od července využíváme novou moderní mutlislide technologii. Zakoupili jsme první plně elektrický multislide od společnosti T-SOK

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

5.2.2021

V rámci projektu "Vybavení laboratoře za účelem zvýšení kvality a konkurenceschopnosti společnosti GD Produktion s.r.o." jsme nakoupili nový spektrometr a rentgenový analyzátor od firmy Hitachi. 

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

1.1.2021

Zahájili jsme výzkumný projekt v rámci programu TREND jehož cílem je výzkum a vývoj tvarových forem z vytvrditelných ocelí H11 a BÖHLER M789 pro lití zinkových slitin s využitím kombinace moderní technologie aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací. Cílem projektu je využití ekonomicky výhodnější a environmentálně příznivější varianty bezkobaltové oceli. Projekt FW03010323 je řešen s finanční podporou TA ČR.

22.12.2020

Dokončili jsme výstavbu fotovoltaické elektrárny o výkonu 137 kWp. Tento projekt přispěje ke snížení naší energetické závislosti a je také prvním krokem v naší snaze snižovat produkci CO2.  Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Naše skupina se hlásí k hodnotám dlouhodobé udržitelnosti a enviromentální zodpovědnosti.

30.6.2020

V červnu jsme úspěšně realizovali první etapu projektu energetických úspor v rámci programu OPPIK a pořídili jsme nový 80t stroj FRECH s RC řízením procesu lití. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

20.6.2019 

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt: "Automatický 3D multifunkční měřicí přístroj"

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Hlavním cílem projektu bylo pořízení automatického 3D multifunkčního měřicího přístroje.

31.5.2018

Zahájili jsme spolupráci s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích a podílíme se na výzkumném projektu v programu EPSILON vyhlašovaném Technologickou agenturou ČR. Projekt TH04020055 je řešen s finanční podporou TA ČR. Cílem projektu je výzkum a vývoj technologie recyklace zinkového odpadu při výrobě vysoce jakostních odlitků ze slitin zinku.

31.12.2017

Od roku 2017 jsme úspěšně uvedli do provozu nový výrobní systém Výroba online (VYRON), který nám pomáhá monitorovat klíčové parametry výrobních procesů, efektivně řídit jednotlivé zakázky a lépe optimalizovat výrobní proces a tok materiálu, což přispívá ke zkracování času zpracování zakázky i výraznému snížení nejakostní výroby.

31.7.2015

V roce 2015 jsme úspěšně realizovali projekt v programu OPPI, v rámci kterého jsme pořídili dva nejmodernější stroje FRECH s RC řízením procesu lití. Tato technologie umožňuje výrazně optimalizovat proces lití, jeho rychlost i výslednou kvalitu odlitků.