AKTUALITY

25.4.2024

Agentura COT group nás pozvala na slavnostní večer konaný 25. dubna 2024 v hotelu Courtyard by Marriott v Plzni, kde se předávaly ceny pro nejúspěšnější podnikatelské subjekty v Jihočeském kraji pro rok 2024. Naše společnost se umístila na druhém místě.

Cílem ankety Diamanty českého byznysu je odměňovat ekonomicky úspěšné a stabilní firmy v regionech České republiky. O pořadí firem rozhoduje Diamantový index, který na základě objektivních ekonomických ukazatelů, jimiž jsou Nárůst tržeb, Nárůst aktiv, ROE a Běžná likvidita, vyčísluje společnost Dun & Bradstreet. Do žebříčku vstupují pouze společnosti se sídlem v České republice, které splňují obrat 100 mil. Kč až 5 mld. Kč a jejich konečný vlastník je minimálně z 49 % český. Kvalitativním kritériem je pak schopnost firem dostát závazkům.

Získaného ocenění si velmi vážíme a je pro nás dalším motivačním milníkem do budoucna. 

24.9.2022

"Pomozte nám dokončit dvorek U Koníčka": tak zní 2. etapa projektu, který má za cíl realizovat novou podobu dvorku místní vodňanské knihovny a který jsme se rozhodli finančně podpořit. V Knihovně Gelasta Vodňanského tak vznikne nový zajímavý prostor, který bezpochyby obohatí (nejen) kulturu v našem městě.

18.6.2022

Stejně jako v loňském roce, jsme se i v roce 2022 zapojili do charitativní akce Římovský běh pro úsměv. Podíleli jsme se nejen finančně, ale znovu také i osobně při samotném závodu v běhu. Vybraná částka (více jak 400.000 Kč) byla věnována mezi rodinu Kačenů, rodinu Křiváčků a centrum Arpida. Bylo nám potěšením být opět součástí tohoto benefičního projektu.

8.11.2021

Ve snaze zefektivnit separační činnosti ve společnosti jsme instalovali na obou výrobních halách nové separační soustavy a uvedli do provozu automatizované dopravníky. Tento projekt "Automatizace separačních operací ve společnosti GD Druckguss" jsme realizovali v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

4.9.2021

Nejen sponzorským darem, ale zároveň i aktivní účastí naše společnost znovu podpořila charitativní akci Římovský běh pro úsměv.

Již 6. ročník byl zároveň rekordním nejen z pohledu počtu přihlášených závodníků, ale i z pohledu vybrané částky. Finanční podpora byla rozdělena mezi rodinu devítileté Anežky ze Zlivi a neziskovou organizace Modrá pomněnka.

28.7.2021

Doposud probíhala produkce tlakového lití výhradně na konvenčních strojích německého výrobce FRECH. Od července využíváme novou moderní mutlislide technologii. Zakoupili jsme první plně elektrický multislide od společnosti T-SOK

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

1.7.2021

Bylo nám velkým potěšením u nás přivítat vzácnou návštěvu, konkrétně Báru Sedláčkovou v doprovodu své maminky. S touto velmi nadanou umělkyní, kterou nemoc upoutala na invalidní vozík, jsme se seznámili již v roce 2019 v rámci konání 5. ročníku Římovského běhu pro úsměv. Bára ovládá výtvarný styl Pusopis, tedy malování ústy. Bohužel její nohy a ruce před dvanácti lety ochromila nemoc, a protože bojovnice Bára nic nevzdává a touží se projevovat tvůrčím způsobem, vypilovala tento svůj vlastní styl opravdu úctyhodným směrem. Vývoj její tvorby sledujeme a nadšeně podporujeme.

Po setkání s Bárou a její maminkou, během kterého jsme měli šanci více poznat její příběh plný neutuchajícího odhodlání, jsme se rozhodli pro pravidelnou finanční podporu, která by měla Báře a její rodině pomoci usnadnit každodenní život. 

5.2.2021

V rámci projektu "Vybavení laboratoře za účelem zvýšení kvality a konkurenceschopnosti společnosti GD Produktion s.r.o." jsme nakoupili nový spektrometr a rentgenový analyzátor od firmy Hitachi. 

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

1.1.2021

Zahájili jsme výzkumný projekt v rámci programu TREND jehož cílem je výzkum a vývoj tvarových forem z vytvrditelných ocelí H11 a BÖHLER M789 pro lití zinkových slitin s využitím kombinace moderní technologie aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací. Cílem projektu je využití ekonomicky výhodnější a environmentálně příznivější varianty bezkobaltové oceli. Projekt FW03010323 je řešen s finanční podporou TA ČR.

22.12.2020

Dokončili jsme výstavbu fotovoltaické elektrárny o výkonu 137 kWp. Tento projekt přispěje ke snížení naší energetické závislosti a je také prvním krokem v naší snaze snižovat produkci CO2.  Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Naše skupina se hlásí k hodnotám dlouhodobé udržitelnosti a enviromentální zodpovědnosti.

18.9.2020

Aktivity v našem městě nám též nejsou cizí, a tak jsme velmi rádi podpořili sponzorským darem projekt renovace dětského oddělení místní vodňanské knihovny. Oddělení pro malé čtenáře je nově obohaceno o závěsná křesla a senzomotorické podložky. Dětem, které do knihovny zavítají, přejeme spoustu kouzelných chvil při "toulkách" knižními dobrodružstvími.

30.6.2020

V červnu jsme úspěšně realizovali první etapu projektu energetických úspor v rámci programu OPPIK a pořídili jsme nový 80t stroj FRECH s RC řízením procesu lití. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

20.6.2019 

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt: "Automatický 3D multifunkční měřicí přístroj"

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Hlavním cílem projektu bylo pořízení automatického 3D multifunkčního měřicího přístroje.

15. 6. 2019

Nejen pro vykouzlení úsměvu dětí jsme se zúčastnili 5. ročníku charitativního projektu s názvem Římovský běh pro úsměv. Účast nebyla z naší strany pouze finanční, ale i aktivní ve smyslu zapojení týmu vytvořeného z našich kolegů do běžeckého závodu. Výtěžek z tohoto ročníku poputoval konkrétně mezi Báru Sedláčkovou, Karolínku z Borotína a Martínka ze Střížova. Velký dík rozhodně patří i nadšeným organizátorům tohoto projektu.

31.5.2018

Zahájili jsme spolupráci s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích a podílíme se na výzkumném projektu v programu EPSILON vyhlašovaném Technologickou agenturou ČR. Projekt TH04020055 je řešen s finanční podporou TA ČR. Cílem projektu je výzkum a vývoj technologie recyklace zinkového odpadu při výrobě vysoce jakostních odlitků ze slitin zinku.

31.12.2017

Od roku 2017 jsme úspěšně uvedli do provozu nový výrobní systém Výroba online (VYRON), který nám pomáhá monitorovat klíčové parametry výrobních procesů, efektivně řídit jednotlivé zakázky a lépe optimalizovat výrobní proces a tok materiálu, což přispívá ke zkracování času zpracování zakázky i výraznému snížení nejakostní výroby.

31.7.2015

V roce 2015 jsme úspěšně realizovali projekt v programu OPPI, v rámci kterého jsme pořídili dva nejmodernější stroje FRECH s RC řízením procesu lití. Tato technologie umožňuje výrazně optimalizovat proces lití, jeho rychlost i výslednou kvalitu odlitků.