PRODUKTY

Naše technologické vybavení umožňuje vyrábět odlitky o hmotnostech v rozmezí od 1 gramů až do 750 gramů. 

Zpracováváme zinkové slitiny typu ZP 0410 (ZnAl4Cu1) a ZP 0430 (ZnAl4Cu3). Pro převážnou většinu výrobků používáme slitinu ZP 0410. 

Tato slitina má výbornou slévatelnost a je vhodná pro tvarově složité díly. Zároveň umožňuje dosáhnout přesných rozměrů a dobré kvality povrchu odlitků, která dovoluje s minimálním požadavkem na další opracování, jejich případnou povrchovou úpravu.


ZINEK

Pro výrobu využíváme zinek od prověřených evropských dodavatelů. Používáme výhradně slitiny dle EN 1774 nebo EN 12844. Kvalita zinku je průběžně monitorována a testována.