VÝZKUM A VÝVOJ 

Cílem naší skupiny je inovovat výrobní a technologické postupy, využívat možností nových technologií a dosáhnout tak vyšší kvality našich produktů, efektivnější výroby a v neposlední řadě i snižovat enviromentální dopad plynoucí z naší činnosti. I proto iniciujeme a jsme součástí řady výzkumných projektů směřujících k těmto cílům. V rámci našich výzkumných a vývojových aktivit jsme navázali spolupráci s technickými univerzitami v Českých Budějovicích, Plzni a Liberci, ale na výzkumných projektech spolupracujeme i s našimi dlouholetými obchodními partnery.

VÝZKUM TECHNOLOGIE RECYKLACE ZINKOVÉHO ODPADU 

V rámci naší snahy neustále zlepšovat kvalitu odlitků jsme v roce 2018 pořídili novou předtavovací pec firmy MELTEC. Zároveň jsme se rozhodli spolufinancovat společně s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích a Technologickou agenturou ČR výzkumný projekt v rámci programu EPSILON jehož cílem je výzkum a vývoj technologie recyklace zinkového odpadu při výrobě vysoce jakostních odlitků ze slitin zinku. Projekt TH04020055 je řešen s finanční podporou TA ČR

VYUŽITÍ ADITIVNÍHO TISKU PŘI VÝROBĚ NÁSTROJŮ    

V roce 2021 jsme se rozhodli spolufinancovat společně s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, Západočeskou univerzitou v Plzni, Technickou univerzitou v Liberci  a Technologickou agenturou ČR výzkumný projekt v rámci programu TREND jehož cílem je výzkum a vývoj tvarových forem z vytvrditelných ocelí H11 a BÖHLER M789 pro lití zinkových slitin s využitím kombinace moderní technologie aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací. Cílem projektu H11T300 je využití ekonomicky výhodnější a environmentálně příznivější varianty bezkobaltové oceli. Projekt FW03010323 je řešen s finanční podporou TA ČR


PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI NÁSTROJŮ A JEJICH NEKONVENČNÍ CHLAZENÍ     

Cílem projektu AMOCAST je využití aditivního způsobu výroby k výrobě tvarových částí forem a prodloužení jejich životnosti stejně tak, jako využití možnosti aplikovat k chlazení nástrojů nekonvenční sofistikovanější chladicí kanálky, které nejsou vyrobitelné konvenčním, dosud používaným způsobem. Nové poznatky umožní vyvinout a provozně ověřit unikátní koncept tvarových forem. Naším hlavním partnerem v projektu je společnost One3D s.r.o. 

Tento projekt "Aplikace aditivní technologie pro výrobu forem tlakového lití zinku" realizujeme v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.


DIGITALIZACE PROCESU TLAKOVÉHO LITÍ ZINKOVÝCH SLITIN    

V roce 2023 zahájila naše skupina výzkumný projekt s názvem "Digitalizace procesu tlakového lití zinkových slitin kombinací moderních virtualizačních nástrojů a postupů" s akronymem DIGICAST. Na projektu se podílí odbodníci z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci Programu TREND.