O NÁS

Naší hlavní činností je výroba zinkových odlitků technologií tlakového lití. Vyrábíme odlitky o hmotnosti od 5 gramů do 250 gramů a to pod tlakem od 5 tun do 100 tun. Dokážeme realizovat jak menší série výrobků v řádech tisíce kusů, tak velkosériové dodávky pro nadnárodní společnosti.

Jsme firma s rodinným typem řízení a klademe maximální důraz na spokojenost zákazníka, flexibilitu, kvalitu a zároveň otevřenou a přímou komunikaci při řešení požadavků a potřeb klientů.

Veškeré výrobní procesy podléhají normám dle certifikace ISO 9001:2008.


AKTUALITY

30.11.2018

Je naším strategickým záměrem stále zlepšovat komplexnost a kvalitu našich služeb, proto jsem v roce 2018 založili společný podnik s naším dlouholetým spolehlivým partnerem Galvanovnou Duchoň. Společný podnik nám umožní rozšířit nabídku našich služeb v oblasti povrchových úprav a nabídnout našim zákazníkům profesionálnější a kvalitnější služby. 

31.5.2018

Zahájili jsme spolupráci s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích a podílíme se na výzkumném projektu v programu EPSILON vyhlašovaném Technologickou agenturou ČR. Projekt TH04020055 je řešen s finanční podporou TA ČR. Cílem projektu je výzkum a vývoj technologie recyklace zinkového odpadu při výrobě vysoce jakostních odlitků ze slitin zinku.

31.12.2017

Od roku 2017 jsme úspěšně uvedli do provozu nový výrobní systém Výroba online (VYRON), který nám pomáhá monitorovat klíčové parametry výrobních procesů, efektivně řídit jednotlivé zakázky a lépe optimalizovat výrobní proces a tok materiálu, což přispívá ke zkracování času zpracování zakázky i výraznému snížení nejakostní výroby.

31.7.2015

V roce 2015 jsme úspěšně realizovali projekt v programu OPPI, v rámci kterého jsme pořídili dva nejmodernější stroje FRECH s RC řízením procesu lití. Tato technologie umožňuje výrazně optimalizovat proces lití, jeho rychlost i výslednou kvalitu odlitků. 


HISTORIE

Pan Erich Gräther zakládá v roce 1991 společnost GRÄTHER-DRUCKGUSS, zúročuje tím své vzdělání a vyučení v oboru nástrojař, jakožto i dlouholeté zkušenosti konstruktéra licích forem. Výrobu začíná v pronajatých výrobních prostorách v Donaueschingenu. Společnost díky technickým i obchodním dovednostem pana Gräthera stabilně roste a v roce 1996 se stěhuje do nové výrobní haly v Hüfingenu. Jako reakce na zvýšenou odběratelskou poptávku a zároveň snaha o zachování konkurenceschopnosti byla v roce 2000 započata výstavba nové provozní haly ve Vodňanech a tím započalo i budování a utváření nového směru v budoucím vývoji společnosti.

  • 1991 - Založení společnosti panem Erichem Grätherem
  • 1995 - Rodina současné majitelky paní Ivety Boskov zahajuje svou spolupráci s firmou Gräther
  • 1996 - Stěhování se do větších prostor v bádenském Hüfingenu
  • 2000 - Paní Boskov se stává jednatelkou nově založené české dceřiné společnosti Gräther-Tlakové lití s.r.o., pracuje na projektu výstavby nové výrobní haly na vlastních pozemcích, tento projekt je ukončen v prosinci 2002.
  • 2006 - Výrobní plocha ve Vodňanech se rozšiřuje přístavbou nové haly pro separaci.
  • 2008 - Paní Boskov s rodinou odkupuje od pana Gräthera obchodní podíl německé jakožto i české pobočky společnosti
  • 2014 - Výstavba nové skladovací a montážní haly v ČR o rozloze cca. 1000 m2
  • 2016 - Přesun kompletního výrobního programu a technologií do České republiky, uzavření německé pobočky v Hüfingenu.
  • 2017 - Nová korporátní struktura a nové obchodní jméno GD Druckguss
  • 2018 - Vytvoření společného podniku GD Galvanovna Duchoň, rozšíření služeb v oblasti povrchových úprav

Ve společnosti ve stávající obchodní a výrobní struktuře dnes pracuje 40 zaměstnanců. Prioritou zůstává naplňování cílů dodržení standardu kvality, flexibility a tím trvalé spokojenosti zákazníka.