Naše společnost má certifikovaný systém řízení jakosti pro tlakové lití zinku podle normy ISO 9001:2008 společností TÜV SÜD MANAGEMENT SERVICE GmbH. Zavedený systém řízení jakosti, kvalifikovanost zaměstnanců a pohotové reagování na zákaznické požadavky jsou zárukou kvalitních dodávek pro naše odběratele.

Nejvyšší prioritou naší společnosti je spokojenost zákazníků založená na kvalitě, kvantitě a včasnosti dodávek. Zároveň klademe velký důraz na splnění kvalitativních požadavků u všech námi vyráběných odlitků. Od příchodu všech výrobních surovin až po finální produkty odcházející k zákazníkům.

Tlakovým litím zpracováváme zinkové slitiny typu ZP 0410 (ZnAl4Cu1) a ZP 0430 (ZnAl4Cu3). Pro převážnou většinu výrobků používáme slitinu ZP 0410. Tato slitina má výbornou slévatelnost a je vhodná pro tvarově složité díly. Zároveň umožňuje dosáhnout přesných rozměrů a dobré kvality povrchu odlitků, která dovoluje s minimálním požadavkem na další opracování, jejich galvanizaci popř. i lakovaní.